Amatör spor gözardı ediliyor

Bilal Yeşilkaya

Bilal Yeşilkaya

 Spor; insan ve ruh sağlığının en önemli unsurudur. Profesyonel sporun pırıltıları ve beklentileri tüm toplumu kaplar ve insanlara büyük heyecanlar sağlarken, Amatör Spor çoğu zaman göz ardı edilmekte ve insanlar amatör spora gereği gibi ilgi ve yakınlık göstermemekte ve bu nedenle amatör spor insanlar için çok gerekli, bizim için çok gerekli olduğu halde sürekli gerilemektedir.

Yozgat için bu durum biraz daha vahimdir. Bugün itibariyle Türkiye sıralamasının çok gerisinde bulunan Yozgat sosyal ve ekonomik varlığı itibariyle orta düzeyde bir il olmasına rağmen bunu amatör sporda gösterememiş olmanın sıkıntısını yaşamaktadır. Yani herhangi bir sıralamada ve ölçümlemede Yozgat’ın Türkiye’de 40 lı sıraların altında hiçbir şekilde olmaması gerekir. Elbette sporda da olmaması gerekir. Bu vahim manzara ve çalan çanlar, bizi Yozgat sporuna ve özellikle de Amatör sporuna el atmak ve müdahale etmek zorunluluğuyla karşı karşıya getirmiştir. Yozgat sporu bugün gördüğünüz manzaralardan, bugün gördüğünüz oranlardan kurtarılacak, kendisi için layık olan yere ulaşacaksa bunun için bugünden fazlası yapılması gerekir. Şüphesiz ki spor her yerde lazımdır. Profesyonel spordan insanların beklentileri çok yüksektir. Ancak profesyonel sporla ilgilenmek ve bundan bir sonuç elde edebilmek çok insan için mümkündür ve sonuç verici mahiyettedir. Ancak Amatör Spor her yaşta, her çağda ve her ortamda herkes için gerekli bir spor ve yapılabilecek bir spordur. O nedenle gençlerimizden başlamak üzere her kesime bu sporu yaygınlaştırmak ve bu sporu Yozgat’ın tabanına ve Yozgat’ın aslına, varlığına indirgemek ve bu çalışmayı hep birlikte yapmak amacındayız. Atatürk spor eğitimini ve beden eğitimini Milli Eğitimin asli bir unsuru olarak kabul etmiş ve hedef olarak göstermiştir. Spor konusunda yeterli seviyeye gelememiş olmamızda İlimizde yaşayan her bireyin, her kurum ve kuruluşun sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar bir yana yeterli çalışmayı ve hizmeti yerine getirmekte yetersiz kaldığımızı bilmemizin bizleri olumlu şeylere yönlendirmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Sporda geriye gidişimizin en önemli sebeplerinden birisi hedeflerimizi kaybetmiş olmamızdır. İller arası sportif katılımda ve organizasyonlarda bundan 40 - 50 yıl öncesindeki seviyemizi bile koruyamadığımız için ciddi bir gerileme yaşanmış ve Yozgat sporu kültürel ve ekonomik alanlarda olduğu gibi sportif alanlarda da 77’inci sıralara kadar gerilemiştir. Birçok spor dalında Türkiye genelindeki yarışmalarda kaybeden ilimiz artık kendi içinde dahi faaliyetleri gerçekleştiremez duruma gelmiştir. Hiç kuşkusuz bu çok acı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Geleceğimizin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin emanetçisi olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onlara yeni ufuklar açmak bizim elimizdedir. O nedenle öncelikle altyapıya önem verilmeli, Yozgat’tan da çok başarılı sporcuların yetişebileceğini genç beyinlere kazımalı, kurum ve kuruluşları sporun içerisine çekmeli, spor yapılacak alanları arttırmalı, sportif organizasyonları göstermelik olmaktan çıkarmalı, uzun süreli faaliyetlere imza atmalıyız. Yoksa yapılan toplantıların, alınan kararların ne bir anlamı ne de bir önemi kalır.


3 Ağustos 2015 Pazartesi 18:58

http://www.surmelihaber.com//yazar/amator-spor-gozardi-ediliyor-901.html