Yozgat'tan Bakan Müezzinoğlu'na mutabakat çağrısı

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Yozgat İl Başkanı Haydar Şahin, 2015 yılında dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faruk Çelik ile imzalanan 3’üncü Dönem Toplu Sözleşmesi’nde mutabakat altına alınan maddelerin bir an önce hayatı geçirilmesini istedi.

Yozgat'tan Bakan Müezzinoğlu'na mutabakat çağrısı

Şahin, “bizler adil bir düzen sağlanmak için varız. Çalışma hayatında, sosyal, özlük ve ekonomik hakların adil bir şekilde dağılmasını da sendikalar sağlar. İşveren karşısında çalışanın, hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için mücadele vermekteyiz” dedi.

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Yozgat İl Başkanı Haydar Şahin, 2015 yılında dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faruk Çelik ile imzalanan 3’üncü Dönem Toplu Sözleşmesi’nde mutabakat altına alınan maddelerin bir an önce hayatı geçirilmesini istedi.

İZİNLER DEVREDİLMEDİ

İzinlerinin bir sonraki yıla devredilmeyişini “PTT çalışanlarının en büyük sorununu” olarak öne çıkartan Şahin, iş yoğunluğundan ve elaman eksikliğinden dolayı izne çıkamayan PTT çalışanının 2016 yılı iznini 2017 yılında kullanamadığını ileri sürdü.

Toplu Sözleşmede kabul edilen yıllık izinlerin bir sonraki yıla devri ile ilgili kanuni düzenleme yapılması konusunda Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sendikaların mutabık olmasına rağmen, düzenlemenin hayata geçirilemediğini ve yıllık izinlerin yandığını belirten Şahin, konunun acil olarak ele alınması ve 2016 yılı dahil olmak üzere derhal kanun çıkarılması hususunda Hükümet’e çağrıda bulundu.

 EMEKLİLİK YAŞI ARTMADI

Yine aynı sözleşme metninin 12’nci maddesinde başdağıtıcı ve dağıtıcıların emeklilik yaşlarının 55’ten 60’a çıkarılması konusunda mutabakata varıldığını, ancak, bu kazanımın da hayata geçirilmediğini hatırlatan Şahin, diğer taleplerini şu şekilde sıraladı: “KİT’lerde görev yapan kamu görevlilerinin ücret grupları yapılan toplantılarda ve görüşmeler sonucu 5 gruptan 3 gruba indirilmesi hususunda mutabık kalınmış. Fakat bu konuda da kanuni düzenleme yapılmamış çalışanlar beklenti içerisinde bırakılmıştır. Dağıtıcılara yıpranma hakkının verilmesi için PTT A.Ş. ve sendikamız mutabık kalmış fakat bununla ilgili kanun düzenlemesi yapılmamıştır. Biran önce dağıtıcı arkadaşlarımıza yıpranma hakkı verilmesi için kanuni düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Sözleşmeli Personellerin kazançları brüt ücret üzerinden gelir vergisine tabi olurken 657’ ye tabi memurlar ise net ellerine geçen maaş üzerinden gelir vergisine tabi edilmektedir. Bu durum sonucunda Sözleşmeli Personeller yılın üçüncü ayından itibaren Yüzde 20 vergi dilimine girmekte, 7. aydan itibaren ise yüzde 27 vergi dilimine girmektedir.  Yıl içerisinde ne kadar maaş zammı alırlarsa alsınlar yılsonunda yüzde 12 zarara uğramaktadırlar. Bu durum iş yükü altında ezilen sözleşmeli memurları maddi olarak da daha fazla mağdur olmalarına neden olmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi için destek bekliyoruz. İllerdeki çalışanlarımızın servisleri tasarruf tedbiri adı altında kaldırılmakta. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumdur. Bu durumun biran önce düzeltilmesi gerekmektedir.

PTT AŞ’DE PERSONEL EKSİĞİ VAR PTT A.Ş.

Yok olmak üzere olan bir kurum iken son on yılda rekorları alt üst ederek ciddi oranlarda kar eden bir kurum haline gelmiştir. PTT’nin bu seviyeye gelmesinde çalışanların bıkmadan usanmadan özveri ile göstermiş olduğu çabaları ile PTT bu seviyelere gelmiştir. Bununla beraber artan iş hacmi ve gelişen teknoloji sonucunda personel sayıları yetersiz hale gelmiştir. Artık çalışanlar büyük baskı altında kalmaktadırlar. PTT’nin daha iyi seviyeye gelmesi ve halka daha iyi hizmet verebilmesi için acilen personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. PTT A.Ş.’de tüm kademelerde çalışların unvan yükselme sınavlarına girebilmesi sağlanmalıdır. Şuan ki mevcut durum iş barışını ve kariyer planlamasına engel teşkil etmektedir. Dağıtıcı personelin de kariyer planlamasına dahil edilmesi gerekmektedir. 4 yıllık lisans mezunu dağıtıcılarında unvan yükselme sınavlarına girmesinin önü açılmalıdır. PTT A.Ş.’de daha önce denenmiş olan vardiyalı çalışma sistemi yeniden uygulamaya konmuştur. Denenip de başarısız olan bir sistemin yeniden uygulamaya konulması, iş gücü, moral, motivasyon ve zaman kaybına neden olacaktır. Bu nedenle bu uygulamadan vakit kaybetmeden vazgeçilmesi gerekmektedir.

DEVLETİMİZE BAĞLIYIZ

Memur -Sen ve Birlik Haber-Sen, özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi genelde ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışıyoruz. Bizim örgütlenme anlayışımızı Konfederasyonumuzun Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan şöyle anlatmaktadır:  ‘Medeni insan örgütlü insandır. Hak aramasını bilen insandır. Her değer sahibi, her inanan insan, düşüncelerini hayata hâkim kılmak istiyorsa mutlaka örgütlü mücadeleye katılmalıdır.’ Bizler adil bir düzen sağlanmak için varız. Çalışma hayatında, sosyal, özlük ve ekonomik hakların adil bir şekilde dağılmasını da sendikalar sağlar. İşveren karşısında çalışanın, hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için mücadele vermekteyiz.”1 Ocak 2017 Pazar 19:22

http://www.surmelihaber.com//haber/yozgattan-bakan-muezzinogluna-mutabakat-cagrisi-7081.html