Teröre karşı ulusal mutabakat metnine Yozgat katkısı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi, hemşehrimiz Saygı Öztürk, dünkü köşe yazısını ulusal mutabakat beklentisine ayırdı.

Teröre karşı ulusal mutabakat metnine Yozgat katkısı

 Bölücü Terör Örgütü’nün Türk-Kürt çatışması çıkarmak istediğini belirten Öztürk, Dönemin TBMM Başkanı, hemşehrisi Cemil Çiçek’in 2012 yılı Ağustos Ayı’nda hazırladığı “Teröre Karşı Ulusal Mutabakat Metni”ni hatırlattı.

 “Bu mesaj Genelkurmay Başkanı’na mı” başlıklı köşe yazısında, Kayseri’de izine çıkan komandolarımıza yönelik bombalı araçla yapılan hain saldırının, Kayserili Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile yine Kayserili Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’a terör elebaşılarınca verilmiş birer mesaj olabileceğini vurgulayan Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de, Irak’ta ve vatan topraklarında bölücü ve dinci terör örgütlerine karşı cansiperane mücadele verdiğini belirterek, içerisinde bulunduğumuz olağanüstü günlerin teröre karşı işbirliğini zorunlu hale getirdiğini kaydetti.

2012’DE YAYINLANDI

 Bölücü Terör Örgütü’nün TürkKürt çatışması çıkarmak istediğini belirten Öztürk, Dönemin TBMM Başkanı, hemşehrisi Cemil Çiçek’in 2012 yılı Ağustos Ayı’nda hazırladığı “Teröre Karşı Ulusal Mutabakat Metni”ni hatırlattı.

Ulusal gazetelerde de yayınlanan metni tekrar gündeme taşıyan Öztürk, “ Patlamalar, çok sayıda can kayıpları olunca siyasiler “Teröre karşı işbirliği”ni hatırlamaya başladı. Oysa, 2012 yılının Ağustos ayında dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek “Teröre Karşı Ulusal Mutabakat” metni hazırladı. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu tartışılmadı, konuşulmadı. Terör artınca yeniden işbirliği gündeme geldi.  Son dönemde liderler bir araya geliyor ama ne konuştukları bile belli değil. Teröre karşı olduklarını belirtiyorlar. Sahi, terörizmle mücadele konusunda sizi bağlayan, engelleyen bir şey mi var? Hadi daha fazla gecikmeyin! İşte size ulusal mutabakat metni” diye yazdı.

Saygı Öztürk’ün hatıra getirdiği “Teröre Karşı Ulusal Mutabakat Metni” aynen şöyle:

 İŞTE ULUSAL MUTABAKAT METNİ

1‐ Şiddeti ve terörü benimseyen hiçbir anlayış veya hareket tarzı kabul edilemez. Bu nedenle, hangi maksatla olursa olsun, terör ve şiddet yöntemlerine başvurulmasını, bunun mazur gösterilmesini, desteklenmesini ve teşvik edilmesini reddediyoruz. Bu anlayışla terör örgütlerine katılmış herkese, yasalarca tanınan imkanlardan yararlanarak silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz.

 2‐ Terör sadece güvenlik tedbirleriyle çözülebilecek bir nitelik taşımamaktadır. Bu çerçevede, terörle mücadele hükümetin, TBMM’de yer alan veya TBMM’de temsil edilmeyen tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun her kesiminin ortak bir sorumluluk anlayışı çerçevesinde birlikte ve uyum içerisinde hareket etmelerini gerektiren bir görevdir.

3‐ Bu anlayış doğrultusunda terörle mücadele demokratik hukuk devletinin temel ilkeleri ve insan haklarına saygı sınırları çerçevesinde tüm siyasi mülahazaların dışında tutularak bu konudaki toplumsal dayanışmayı sergileyecek surette ele alınacak ve uygulanacaktır.

4‐ Her türlü terör eylemi ve şiddete karşı çıkılması hükümetin ve siyasi partilerin olduğu kadar tüm demokratik kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve bütün yurttaşların terörizmin her türüne karşı duruşlarını toplumsal dayanışmayı ortaya koyacak mahiyetteki barışçı ve demokratik yöntemlerle sergilemeleri büyük önem taşımaktadır.

5‐ Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacakları imkan ve yeteneklerin geliştirilmesi öncelikli öneme haizdir.

6‐ Daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü bir devlet toplum ilişkisi tesisi için yeni bir anayasa toplumun tüm kesimlerinin katılımı ve mutabakatı da sağlanmak suretiyle süratle hazırlanacaktır.

7‐ Güneydoğu’da iktisadi ve kültürel tedbir etkin bir şekilde uygulamaya konulacaktır. Bu tedbirlerin uygulanmasında üniter ve ulus devlet yapısına, idarenin bütünlüğüne ve idari vesayet ilkelerine zarar vermeyecek şekilde, yerel yönetimlerin daha güçlü bir idari ve mali yapıya kavuşturulması yaklaşımı benimsenecektir.

8‐ Terörle mücadelenin bir diğer önemli veçhesi de etkin uluslararası işbirliğinin sağlanmasıdır.

 9‐ Şehit ailelerinin, terör mağdurlarının ve bunların yakınlarının durumlarının daha da iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

10‐ Bu mutabakata taraf olanlar her türlü işbirliğine partilerüstü bir yaklaşımla yaklaşacağımızı ilan ediyoruz.

 11‐ Bu çerçevede bütün yurttaşların başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve daha da geliştirmek için birlikte çalışacağımızı beyan ediyor ve toplumun tüm kesimlerini bu mutabakatta ifadesini bulan yaklaşımı benimseyip desteklemeye devam ediyoruz. 19 Aralık 2016 Pazartesi 21:56

http://www.surmelihaber.com//haber/terore-karsi-ulusal-mutabakat-metnine-yozgat-katkisi-6918.html