Yozgat Hükümet Konağı’na ek ödenek

Yapımına geçen yıl başlanılan ve bu yılın sonuna teslim edilmesi beklenilen Hükümet Konağı’nda devam eden çalışmaların tamamlanması için Bakanlıktan istenilen ödenek gönderilmeyince İl Genel Meclisi devreye girdi.

Yozgat Hükümet Konağı’na ek ödenek

İl Özel İdare bütçesinden kar fazlası 8 milyon TL’nin aktarılmasına Meclis tarafından karar verilen miktar İçişleri Bakanlığı’nın nakdinden mahsup edilecek.

Yozgat İl Genel Meclisi 2016 Aralık ayı 3’nolu bileşim toplantısında ek önerge sunularak yapımı devan eden hükümet konağının durumu görüşüldü. 2016 yılı nakit fazlasından hükümet konağına 8 milyon lira aktarılmasına karar verildi.

Yozgat Hükümet konağının yapımı için gereken ödeneğin ilgili bakanlıktan talep edildiği ve talebin karşılanmadığı bildirildi. Talebin karşılanmaması üzerine 2017 bütçe komisyonunda görüşülmemesine rağmen bütçeden kar fazlasının hükümet konağına aktarılması talebi geldi. Hükümet konağının yapımı için İçişleri Bakanlığından talep edilen ödeneğin gelmediği bütçenin hazırlanması sırasında düşünülen ve öngörülemeyen durumun mali yılsonu olması ilgili taleplerle ödenek açığı verilmemesi için idarenin 2016 yılı nakit fazlası karılık olmak üzere düşünülmüş öngörülemeyen mali taleplerin açığı verilmemesi için idarenin 2016 yılı nakit fazlası karlılık olmak üzere Hükümet konağı yapımı 8 milyon ödenek tahsis edilmesi yürürlükte ki mevzuat açısından değerlendirilerek karara bağlandı.

BAKANLIK TALEBİ KARŞILAMADI

 Mevzuat göz önünde bulundurularak bütçenin hazırlanmasında düşünülmeyen ve öngörülmeyen durumun mali yılsonu olması ve ilgili kalemden ödenek açığı verilmemesi için Yozgat hükümet konağına 8 milyon ödenek tahsis edilmesine komisyonca karar verildi. Ödenek nakdinin İçişleri Bakanlığının 2016 veya 2017 ödenek nakdinden mahsup edilmesi komisyon uygun gördü. Bunun üzerine meclis üyesi Mustafa Duran 2016 yılında nakit fazlasının olup olmadığı sorusunu yöneltmesi üzerine 2016 yılında gelir fazlasının olduğu ve yeterli nakdin olduğu söylendi. Görüşlerin belirtilmesi ardından ek madde olarak meclis gündemine gelen Yozgat Hükümet Konağına 8 milyon aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.9 Aralık 2016 Cuma 09:24

http://www.surmelihaber.com//haber/yozgat-hukumet-konagina-ek-odenek-6778.html