Ana Sayfa Güncel Hakim ve Savcıların Özlük Haklarındaki Düzenleme Kabul Edildi mi?

Hakim ve Savcıların Özlük Haklarındaki Düzenleme Kabul Edildi mi?

Hakim ve ve savcıların özlük haklarında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2014 Çarşamba 20:00
Hakim ve Savcıların Özlük Haklarındaki Düzenleme Kabul Edildi mi?
Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması'na Dair Kanun Teklifi, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre, hakkında  olumlu hal  kağıdı düzenlenememiş noterlerin sınıfının yükseltilmesi  konusunda, Cumhuriyet savcısı tarafından tanzim edilen son teftiş raporu esas alınabilecek. Mevcut düzenlemede, noterin sınıfının yükseltilebilmesi için, adalet müfettişi tarafından, ilgili noter hakkında olumlu hal  kağıdı  düzenlenmiş  olması  gerekiyor.  

Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, yalnızca Resmi Gazete'de ilan olunacak. Mevcut düzenlemede, boşalan,  açılan ya da  dördüncü  sınıftan  üçüncü sınıfa  geçirilen noterliklerin, noterin  bulunduğu  yerde,  İstanbul,  Ankara  ve Adalet  Bakanlığı'nca  uygun  görülecek  diğer yerlerde çıkan birer gazetede ilan ediliyor.

Noterlikte atama  yapılırken,  noterin  kıdemlerinde  eşitlik  olması  halinde,  Adalet Bakanlığı'nca verilen noterlik belge sıra numarası önce olan tercih edilecek.

Noterlerin doktora, Cumhuriyet savcılığı kanalıyla gidebilmeleri zorunluluğu kaldırılacak. Noterler, bu konuda diğer kamu görevlileri ile aynı uygulamaya tabi tutulacak.

Hukuk fakültelerine sınavsız olarak yerleştirilebilecekler

İdari yargıda 5 yıl süreyle görev yapmış hakim veya savcılar ile Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş Danıştay üyelerinden, hukuk fakültesi mezunu olmayanlar, talepleri halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından, mevcut kontenjanlara ilave olarak hukuk fakültelerine sınavsız olarak yerleştirilebilecek. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından birlikte belirlenecek.

Teklifte, Yargıtay Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, Yargıtay'da görev yapan tetkik hakimler, belirli bir süre çalışmış olmak şartıyla kendi talepleriyle de Yargıtay dışında bir göreve atanabilmelerine imkan sağlanacak. Mevcut düzenlemede, Yargıtay'da görev yapan tetkik hakimlerin Yargıtay dışında bir göreve atanabilmeleri için görev yaptıkları daire ya da kurulun başkanının gerekçe göstermesi ve Birinci Başkanlık Kurulu'nun karar vermesi gerekiyor.

Teklifle, hakim ve savcı adaylığına atanabilmek için "giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak" şartı, "giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak" şeklinde değiştirilecek. Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek için de aynı düzenleme kabul edilecek. Mesleğinde en az 3 yıl fiilen çalışmış avukatların, hakimlik ve savcılık adaylığı sınavına girebilmelerine imkan tanınarak, 5 yıllık fiili çalışma süresi kısaltılmış olacak.
Hakim ve savcılara ek tazminat

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar, diğer hakim ve savcılara 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecek.

Bu kanuna tabi olan hakim ve savcılardan, Anayasa Mahkemesi'nde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenecek.

Hakim ve savcılar, bedelini ödeyerek, yerli veya ithal tabanca satın alabilecekler. Bu silahlar her türlü vergiden muaf tutulacak
Hakim ve savcılar hakkında cezalara af

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim ve savcıları hakkında 14 Şubat 2005 tarihinden 1 Eylül 2015 tarihine kadar olan sürede işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan uyarma, aylıktan kesme, kınama ve kademe ilerlemesini durdurma cezaları, bütün sonuçları ile affedilecek.

Af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden  dolayı, hakim ve savcılar hakkında disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturması yapılmayacak. Devam etmekte olan disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturmalar işlemden kaldırılacak. Kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmayacak.

Disiplin cezaları affedilenlerin, sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılır.

Türkiye Adalet Akademisi'nde yürütülen adaylık ve hizmetiçi eğitimlerde  ders  veren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, ders verdikleri gün çalıştıkları kurumlarca izinli sayılacaklar.
Asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalarda savcı bulunmayacak

Teklife göre, 1 Eylül 2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet  savcısı bulunmayacak ve katılmaları konusunda Cumhuriyet  savcısının görüşü alınmayacak. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya ya da salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.

HSYK, Türkiye Adalet Akademisi tarafından meslek içi eğitim programlarına katılmasına karar verilen hakim ve savcılara ilişkin iş ve işlemleri yürütecek. Eğitime katılacak hakim ve savcılara karar verme yetkisi Akademide olacak.

Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri unvanı, 375 sayılı KHK'daki ilgili cetvele eklenerek, söz konusu unvanla ilgili mali haklara ilişkin boşluk ortadan kaldırılacak.
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Yozgat

Siyaset

Spor

Yukarı Çık